fluency@fluency.sk 0948 117 111
👆 späť na ÚVOD ✓ objednať kurz: 0948 117 111

Nadštandardné kvality lektora

Praktické rady pre lektorov, ktoré sa (žiaľ) počas VŠ štúdia pravdepodobne nedozvieš.
Praktické postrehy a rady pre tých, ktorých fascinuje povolanie lektoring a radi by sa dozvedeli zaujímavé informácie a tipy z praxe alebo aj pre tých, ktorí aktívne vykonávajú toto povolanie.

Lektorský štandard

Medzi fundamentálne lektorské kvality patrí jednoznačne vzdelanie vysokoškolského stupňa a to ideálne priamo v lektoringu cieľových jazykov.
V prípade jazykovej agentúry FLUENCY zákazníkov garantujeme, že všetci naši lektori majú ukončený najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania v odboroch anglický a/alebo nemecký jazyk podľa ich pracovného zaradenia.
Rovnako, ďalším bazálnym štandardnom je u nás perfektná znalosť cieľového jazyka a to na úrovniach C1 až C2 plus výborná znalosť lingvistickej didaktiky (spôsob ako učiť cudzie jazyky).
Tieto štandardy, ako je známe, náplňa alebo by mala napĺňať väčšina vzdelávacích inštitúcii na území SR. Poďme sa však pozrieť na kvality, ktoré sú nadštandardnými a na ktorých si taktiež vo FLUENCY zakladáme pri výukovom procese.

Versatilita lektora

Azda najdôležitejším nadštandardom u lektora je versatilita, t.j. všestrannosť - pod ktorou sa najmä rozumie široký prehľad a bohaté vedomosti lektora a to v rôznych témach.
Je totiž silný predpoklad, že čím viac vedomostí lektor má, tým kvalitnejšie vie naučiť jazyk a to najmä prostredníctvom rozmanitosti a hĺbky konverzácií.
Rovnako, na všestrannosť je úzko napojená schopnosť kreativity a tá má zase priamy vplyv na kvalitu pripravovaného obsahu výukových hodín.
Vo FLUENCY preto veríme, že aj lektori by sa mali neustále vzdelávať a to nielen v jazykovej oblasti. Ak je pre nich vyhladávanie nových a kvalitných informácii aj akési "celoživotné hobby", je to považované za ideálny stav.

Trpezlivosť a ľudský prístup

Trpezlivosť je u lektora nesmierne dôležitá vlastnosť, ktorou dodáva výukovým hodinám stabilitu a kreuje ňou aj príjemné prostredie.
Áno, pri výuke sa ľahko môže stať, že zákazník urobí chyby, prípadne nerozumie výukovému obsahu tak rýchlo, ako by možno bolo očakávané. Práve v takýchto situáciách je absolútne kľúčové, aby lektor zachoval pokoj a profesionálny prípadne až priateľský prístup. Zákazníci, obzvlášť v dnešnej turbulentnej dobe presiaknutej kritikou (častokrát aj neprimeranou) veľmi oceňujú proklientský a trpezlivý prístup.
Z pozície lektora je nutné si neustále uvedomovať, že my lektori sme možno silní v lingvistike, ale naši zákazníci sú veľakrát zdatní profesionáli vo svojich odboroch, prípadne talentovaní študenoti, ktorí ak by sa rozhodli, pravdepodobne by tiež našli veľa iného obsahu, ktorí neovládame my. Práve preto, ale aj nielen preto, je skvelé byť vľúdnym a trpezlivým partnerom pri výuke, a to nie len z pozície lektora, ale najmä z pozície, ak chceme - "kultivovanosti Homo Sapiens".

Flexibilný prístup k výuke

Súčasťou filozofie FLUENCY je aj faktor pomeru pohodlia voči pomeru motivácie k výuke a to tak, aby sa naši klienti cítili dobre počas kurzov, ale najmä, aby sa čo najrýchlejšie naučili jazyk.
Toto si obnáša správnu vyváženosť prístupu od lektora, ale aj od klienta. Rovnako, každý kurz musí byť "tailored" t.j. "ušitý" na mieru. Áno, výukový obsah máme pripravený systematicky, ale to nám práve dáva priestor venovať našu energiu práve na osobný prístup a štýl podania výuky pre konkrétneho klienta.
Naši klienti si postupne zvyknú na náš prístup, kde prevažne efektívne vysvetľujeme výukový obsah, pričom uvádzame veľa príkladov do praxe ku každej preberanej teórii.
Zároveň sa snažíme, občas v krátkosti aj odbočiť od "striktného" výkladu výuky napr. vtipnou ale praktickou poznámkou k výuke. Pri tomto sú nám inšpiráciou samotní klienti, ktorí sú väčšinou ľudia optimistickej povahy. Psychológia hovorí v tomto prípade jednoznačne: študent sa nedokáže sústrediť na jednoliaty a súvislý výklad teórie a teda každý človek potrebuje občas rozptýlenie alebo ak chceme, "zľavenie" z tempa.